3. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR

- termín konania: 22. apríla 2010; Biologická stanica Príf UK Jurský Šúr
- pozvánka
- prihlasovanie aktívnych aj pasívnych účastníkov na adrese: beracko@fns.uniba.sk
- posielanie príspevkov, resp. abstraktov na publikovanie v Limnologickom spravodajcovi na adresu: zuzana.zatovicova@savba.sk


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKY

- 2.6. 2008 o 14:00, Zasadačka katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (miestnosť B2-407a)

1. Núria Bonada Caparrós - Department of Ecology, University of Barcelona, Španielsko
Singularity of aquatic macroinvertebrate communities in mediterranean climate ecosystems

2. Cesc Múrria i Farnós - Departamento de Biología Animal y Ecología, Universidad de Granada, Španielsko
Tracking present and past processes in stream macroinvertebrates of Mediterranean regions: from molecular to community patterns

pozvánka


2. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR

- predbežný termín: 24. apríla 2008; Biologická stanica Príf UK Jurský Šúr
- prihlasovanie aktívnych aj pasívnych účastníkov na adrese: derka@fns.uniba.sk
- posielanie príspevkov, resp. abstraktov na publikovanie v Limnologickom spravodajcovi na adresu: zuzana.zatovicova@savba.sk


JARNÝ ALGOLOGICKÝ SEMINÁR

- 13. marca 2008 13:00; Botanický ústav SAV
- prihlasovanie príspevkov na adrese: elena.stefkova@savba.sk


JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ SEMINÁR

- 6.12.2007 13:00; zasadačka Ústavu zoológie SAV
- nosná téma: "Hydrobiológia rieky Moravy"
- prihlasovanie príspevkov na adrese: elena.stefkova@savba.sk
pozvánka a program


HYDROBIOLOGICKÝ KURZ

-21.-25.5.2007; Výskumný ústav vodného hospodárstva
-prihlasovanie účastníkov do 11.5.2007
program a prihláška súbor pdf


1. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR

- 3. mája 2007, 10.00h; Biologická stanica Príf UK Jurský Šúr
pozvánka a program
- prihlasovanie aktívnych aj pasívnych účastníkov do 24. apríla 2007 na adrese:
derka@fns.uniba.sk
- posielanie abstraktov a kratších príspevkov na publikovanie v Limnologickom spravodajcovi do 20. mája 2007 na adrese:
zuzana.zatovicova@savba.sk


JARNÝ ALGOLOGICKÝ SEMINÁR

-pri príležitosti životného jubilea prof. RNDr. Františka Hindáka, DrSc.
-22. marca 2007, 13.00, Botanický ústav SAV
pozvánka a program súbor pdf
Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
18.04.2010
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV