ODKAZY


Inštitúcie, spoločnosti


Ústav zoológie SAV Bratislava

Katedra ekológie PríF UK Bratislava

Katedra zoológie PríF UK Bratislava

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Česká limnologická spoločnosť (ČLS)

Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR

The International Association for Danube Research (IAD)

Societas Internationalis Limnologiae (SIL)

Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky (ŠOP SR)
Odborné


Databanka fauny Slovenska

Fauna Europaea

Freshwater Ecology

Freshwater Life

Mountain lakes

Monitoring and Assessing Water Quality

Ekologie - Terminologie


RIASY

Sinice a řasy

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

The Phycological Society of America (PSA)

The "Friedrich Hustedt Study Centre for Diatoms"

Australian Diatom Homepage

Farlow Diatoms

Algaebase


MAKROFYTY

Úsek ekologie rostlin BÚ AVČR

Lanaplan


ZOOPLANKTÓN

Stránky o vírnikoch ČR


BENTOS

North American Benthological Society

Eutaxa

Stránky českých a slovenských malakológov

The Living World of Molluscs

Gastropoda.de

Ephemeroptera Germanica

Trichoptera World Checklist

Trichoptera.de

Hungarian Trichoptera Home Page

Trichopteron

The Coleopterists Society

Water Bettle Word

The Diptera Site

The Chironomid Home Page

Subfossil Chironomidae


RYBY

Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
06.06.2008
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV