XVI. KONFERENCIA SLOVENSKEJ A ČESKEJ LIMNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

PREHĽAD USPORIADANÝCH LIMNOLOGICKÝCH KONFERENCIÍ:

XV. Třeboň (22.-26. júna 2009) XIV. Nečtiny (26. - 30. júna 2006) XIII. Banská Štiavnica (23. - 27. júna 2003) XII. Kouty nad Desnou (18. - 22. septembra 2000) XI. Doubí u Třeboně (30. septembra - 3. októbra 1997) X. Stará Turá (17. - 21. októbra 1994) IX. Znojmo (24. - 27. septembra 1991) VIII. Chlum u Třeboně (3. - 7. októbra 1988) VII. Nitra (17. - 21. júna 1985) VI. Blansko (11. - 13. septembra 1982) V. Ústí nad Labem (11. - 13. septembra 1979) IV. Tatranská Lomnica (6. - 9. septembra 1976) III. Nové Město na Moravě (10. - 14. septembra 1973) II. Zvíkovské podhradí (28. septembra - 2. októbra 1970) I. Bystřička (5. - 8. septembra 1968)

Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
18.04.2010
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV