HISTÓRIA SPOLOČNOSTI


Slovenská limnologická spoločnosť vznikla roku 1994 rozdelením Československej limnologickej spoločnosti (ČSLS) na dve národné spoločnosti. Je pokračovateľom Slovenskej odbočky ČSLS. Československá limnologická spoločnosť vznikla r. 1966 a nadviazala na činnosť Hydrobiologickej komisie Československej akadémie vied, ktorá mala za úlohu koordinovať a rozvíjať spoluprácu medzi odborníkmi a inštitúciami základného a aplikovaného limnologického výskumu a tiež organizovať hydrobiologické konferencie.

Medzi Slovenskou limnologickou spoločnosťou a Českou limnologickou spoločnosťou pokračuje spolupráca podľa tradície z čias pred rokom 1994, kedy českých a slovenských limnológov združovala jednotná Československá limnologická spoločnosť. Prejavuje sa najmä organizovaním spoločných hydrobiologických konferencií. Tie sa usporadúvajú v trojročných intervaloch cyklicky v Čechách, na Morave a na Slovensku.Prehľad predsedov Československej limnologickej spoločnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti:

SLOVENSKÁ LIMNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

2010 - 2012: Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
2007 - 2009: Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
2004 - 2006: Doc. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
2001 - 2003: RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.
1997 - 2000: RNDr. Iľja Krno, CSc.
1994 - 1997: RNDr. Ľubica Miklošovičová, CSc.

ČESKOSLOVENSKÁ LIMNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

1991 - 1994: Prof. Dr. František Kubíček, CSc.
1988 - 1991: Doc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc
1985 - 1988: Doc. Dr. František Kubíček, CSc
1982 - 1985: RNDr. Pavel Blažka, CSc
1979 - 1982: Doc. RNDr. Jan Lellák, CSc.
1976 - 1979: Prof. Dr. Vladimír Sládeček, DrSc.
1973 - 1976: Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, CSc
1969 - 1973: Prof. Záviš Cyrus
1966 - 1969: Akademik Prof. Dr. Silvestr Prát
1965 - 1966: Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, CSc.

Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
18.04.2010
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV