FOTOGALÉRIA


1. jarný limnologický seminár - Šúr pri Bratislave
(3. mája 2007)

S01 S02 S03 S04 S05
S06 S07 S08 S09 S10
S11 S12 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20
S22 S24 S25 S21 S23>

Jarný algologický seminár
(22. marca 2007)

H01 H02 H04 H05 H06
H07 H08 H09 H10 H11
H12 H13 H14 H15 H16

XIV. Limnologická konferencia - Nečtiny (CZ)
(26. - 30. júna 2006)

N01 N02 N03 N04 N05
N06 N07 N08 N09 N10
N11 N12 N13 N14 N15
N16 N17 N18 N19

Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
06.06.2008
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV